Nej!FRA Lagen

Försvarets radioanstalts möjligheter

Många är oroliga över FRA:s ökade möjligheter att läsa sms och mejl. Man pratar om en ”bloggbävning” efter att antalet arga inlägg om den nya lagen.
Riksdagen fick ta emot närmare en halv miljon protestmejl mot den nya FRA-lagen. Bakom mejlbombningen låg Expressens uppmaning att via tidningens hemsida fylla i ett färdigt formulär. Men ändå så beslutade riksdagen den 18 juni beslut om att godkänna den nya signalspaningslagen i enlighet med försvarsutskottets betänkande. Röstsiffrerna var:
143 ja, 138 nej, 1 avstår, 67 frånvarande

FRA:s generaldirektör kommenterar beslutet i riksdagen:
" Det är glädjande att riksdagen nu har fattat beslut om signalspaningslagen"

Värna om ditt privatliv

Rätten att inte vara avlyssnad och övervakad av statsmakterna, få ha vissa saker ifred, bara för sig själv.
Det som brukar kallas för "personlig integritet". Många hävdar att detta är ett allvarligt intrång i just den privata delen av våra liv.